Pensioenleeftijd werknemers, 2020

Tabellen over de (gemiddelde) leeftijd bij pensionering, tot en met 2020.
Daarnaast bevat de tabel over de leeftijd bij pensionering diverse uitsplitsingen, bijvoorbeeld naar bedrijfstak, migratieachtergrond en opleidingsniveau.