Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020

lopende mensen
© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Utrecht, oktober 2020.

Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de migratie-achtergrondverdeling van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Dat gebeurt door gegevens aan elkaar te koppelen. Organisaties delen gegevens met het CBS, die deze anoniem verwerkt en als geaggregeerde data terug levert.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft Gemeente Utrecht het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen.

Let op! Na publicatie is gebleken, dat de cijfers in deze tabel geen getrouw beeld geven van de migratieachtergrond van werknemers van Gemeente Utrecht naar jaar van instroom. Gemeente Utrecht heeft het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie opnieuw te bepalen voor peilmoment 31 oktober 2021. Dit bevat ook geüpdatete cijfers over de migratieachtergrond van werknemers van Gemeente Utrecht naar jaar van instroom. Zie Migratieachtergrond werknemers Gemeente Utrecht 2021.