Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019

Aantal banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019
Deze tabel bevat de aantallen banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar uitgesplitst naar bedrijfstakken. Daarnaast wordt het aantal banen weergegeven van werknemers per bedrijfstak dat werkt bij bedrijven met minder dan 25 werknemersbanen. Deze tabel is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.