Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

© Hollandse Hoogte / Luuk van der Lee Fotografie
Beschrijving potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens voor vijf arbeidsmarktfactoren.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft als doel bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Naast deze beoogde effecten kunnen er na invoering van de wet ook neveneffecten zijn opgetreden. In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke effecten voor vijf arbeidsmarktfactoren: het loongebouw, de arbeidsmobiliteit, de omvang en samenstelling van het bestuur, de kwaliteit van het bestuur en de beloning van bestuurders.

Bekostigd door: ministerie van BZK.