AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal werknemers, het arbeidsvolume (FTE) van werknemers en de instroom en uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn per maand, van januari 2019 tot en met augustus 2020.
De cijfers in deze tabellen zijn een verbijzondering van en bewerking op de cijfers in de AZW StatLine tabellen: 'Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio', 'Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken, regio' en 'Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), instroom, uitstroom, saldo, regio'. Er is één document beschikbaar naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en één document naar Veiligheidsregio.

Behoudens de presentatie per maand, de additionele uitsplitsing van revalidatiecentra, de indeling naar veiligheidsregio en de in de tabeltoelichting benoemde verschillen in methoden en definities, zijn de tabeltoelichtingen en onderwerpen en classificaties op azwstatline.cbs.nl ook van toepassing op deze cijfers.

Maandcijfers naar Veiligheidsregio en RegioPlus-arbeidsmarktregio zijn eerder gepubliceerd in de tabel “AZW smal: kerncijfers arbeidsmarkt per maand, 2019-2020”. In de huidige tabellen zijn de cijfers uitgebreid tot en met augustus 2020. Tevens is er gebruik gemaakt van recentere bronnen; dit heeft geleid tot bijstelling van de cijfers.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.