AZW-breed: Uitstroom werknemers naar leeftijd en kwalificatie, 2019-2020

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar branche, leeftijd en onderwijskwalificatie (hierna: kwalificatie). De cijfers hebben betrekking op de periode van het eerste kwartaal 2010 tot en met het tweede kwartaal 2020.
De branche in deze tabellen is conform de reguliere indeling op AZW StatLine.

Leeftijd is gebaseerd op een vergelijking van geboortedatum en de laatste peildatum dat een werknemer nog werkzaam was op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed. Er zijn drie groepen voor leeftijd aangemaakt; ‘jonger dan 25’, ’25 tot en met 44’ en ’45 en ouder’.

De kwalificatie is afgeleid van de hoogste opleiding die een werknemer heeft afgerond. Hierbij is gebruik gemaakt van een conversielijst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een relatie te leggen tussen opleiding en de -in dit bestand- getoonde kwalificatie. Deze conversielijst is te vinden in ‘Tabel 2’ van dit bestand. Met deze koppeling is niet zeker dat een werknemer een functie uitoefent die aansluit bij de bepaalde kwalificatie.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.