Regionaal gebruik van financiële steunmaatregelen coronacrisis

Deze tabellen zijn samengesteld ten behoeve van hoofdstuk 5 van De regionale economie, publicatiedatum 8 december 2020. Hiervoor zijn cijfers gebruikt over gebruik van de steunmaatregelen tot en met 30 september 2020. Voor Tozo (opgenomen in het totaal) zijn alleen de toegekende aanvragen tot en met eind maart 2020 meegenomen.
Het genoemde hoofdstuk is voor een groot deel gebaseerd op cijfers over de steunmaatrelen in verband met corona die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samenstelt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zie de volgende publicatie en met name tabel 16 in de tabellenset over de regelingen: Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 september.