Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin van 26 gemeenten in Nederland, 2018 en 2019
De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In totaal nemen 27 gemeenten deel aan de eerste ronde proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Zij krijgen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid. De gemeenten die meedoen aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bepalen zelf hun aanpak; doel is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Om te kunnen monitoren, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een maatwerktabel samen te stellen over het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van woningen die tot een proeftuin behoren. Hiertoe hebben 26 van de 27 gemeenten een adressenlijst aangeleverd van de woningen die tot de proeftuin behoren. Voor deze 26 gemeenten is het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van alle bewoonde woningen op 1 januari 2018 en 1 januari 2019 berekend. Het jaar 2018 betreft de nulmeting, 2019 de eerste vervolgmeting. Dit gaat jaarlijks verder gevolgd worden. Bekostigd door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).