Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020

Tabel betreft een aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.
In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over woonruimten. Per soort opdrachtgever worden woningen, wooneenheden en recreatiewoningen gesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens. De opdrachtgever is het ministerie BZK.