Transformaties in de woningvoorraad 2018-2019

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
De tabellenset ‘Aantal transformaties en kenmerken van transformaties in de woningvoorraad’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Tevens zijn de kenmerken van woningtransformaties bepaald.

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2018-2019’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te stellen en de methode om de kenmerken te bepalen.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).