Kenmerken jeugdige verdachten, 2015-2019

Achtergrondkenmerken van jeugdige verdachten (6 tot en met 22 jaar oud) en leden van hun huishouden, 2015 - 2019.
In deze tabellenset worden persoonskenmerken van jeugdige verdachten en leden van hun huishouden uitgesplitst naar leeftijdsgroep, pleegjaar en type verdachte. Het is belangrijk goed de toelichting te lezen voor de juiste interpretatie van de cijfers. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).