Banen in afval(water)inzameling- en behandeling, 2019

Aantal banen van werknemers en aantal werknemers in de ‘afvalinzameling- en behandeling’ en ‘afvalwaterinzameling- en behandeling’, 2019

De populatie in de tabellen bestaat uit (banen van) werknemers in loondienst die vallen in de SBI's ‘afvalwaterinzameling en –behandeling’ en 'afvalinzameling en –behandeling’. Concreet gaat het om de volgende SBI codes: 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831 en 3832. De cijfers zijn berekend voor verslagjaar 2019.

Bekostigd door: Koninklijke vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD).