Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:afvalwaterzuiveringsinstallatie
23 resultaten voor keyword:afvalwaterzuiveringsinstallatie

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.

Cijfers

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Minder zoetwatergebruik en rioolwaterzuivering op peil

In 2021 werd 4,3 procent minder water gehaald uit de bodem (grondwater) of uit zoet oppervlaktewater zoals rivieren en meren dan in 2020. Wel werd er meer zout water uit de zee gebruikt.

Artikelen

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Aantal woningen en utiliteit met gebruiksoppervlak, aantallen inwoners naar particulier en institutioneel huishouden per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021. Daarnaast is het drinkwatergebruik...

Cijfers

Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022

Aantal inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie naar gemeente, veiligheidsregio en PC4, 1-1-2022.

Cijfers

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming per zuiveringstype en droge stofklasse,

Cijfers

Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2020.

Cijfers

Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater

In 2020 zuiverden Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties 1,94 miljard kubieke meter rioolwater, 2 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt

Rioolwaterzuiveringsinstallaties produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas, 7,5 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste productie ooit.

Artikelen

Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties (per 1-1-2021) op verzoek van STOWA en het RIVM voor onderliggende informatie in het Corona Dashboard.

Cijfers

Banen in afval(water)inzameling- en behandeling, 2019

Aantal banen van werknemers en aantal werknemers in de ‘afvalinzameling- en behandeling’ en ‘afvalwaterinzameling- en behandeling’, 2019

Cijfers

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010-2016

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering 2016

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2016.

Cijfers

Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer

De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015.

Artikelen

Waterschappen inden 2,7 miljard aan heffingen in 2016

Ruim de helft van de opbrengsten is afkomstig uit de watersysteemheffing.

Artikelen

Rioolwater meer gezuiverd bij lozing op stilstaand water

Rioolwater geloosd op stilstaand water bevat minder stikstof en fosfor dan rioolwater geloosd op stromend water.

Artikelen

Laagste groei waterschapheffingen sinds 2009

Begrote heffingen van de waterschappen 2017

Artikelen

Rioolwater steeds beter gezuiverd

Rioolwaterzuiveringsinstallaties leveren sinds 1990 een belangrijke bijdrage aan schoner oppervlaktewater.

Artikelen

Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2005

Het aantal openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) met voorzieningen voor extra fosfaat- en stikstofverwijdering is de laatste jaren sterk toegenomen. Hierdoor is in 2005 in totaal 82...

Artikelen