AZW: Technologie en Innovatie naar branche, 1e en 2e meting 2019

Tabel met de belangrijkste uitkomsten van de 1e en 2e meting van de werkgeversenquête (WGE) 2019, specifiek voor de inzet van nieuwe vormen van technologie en innovatie naar branche.
Deze tabel bevat cijfers over het aandeel bedrijven dat nieuwe technologieën en innovaties heeft ingezet uitgesplitst naar het type technologie/innovatie. De tabel bevat cijfers over alle branches in zorg en welzijn.

Eerder zijn rapportages en tabellensets voor de totale zorg- en welzijnssector verschenen. Zie daarvoor de Uitkomsten werknemersenquête AZW 1e meting 2019Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019Uitkomsten werknemersenquête AZW 2e meting 2019 en de Uitkomsten werkgeversenquête AZW 2e meting 2019.

Deze tabel is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.