Schooladviezen Groningen, 2014/2015 – 2018/2019

© Hollandse Hoogte / Werry Crone
School- en toetsadviezen leerlingen in groep 8 met als woongemeente Groningen voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2018/2019.
De gemeente Groningen heeft veel aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs. Eén van de speerpunten van de gemeente is het verbeteren van de doorstroomkansen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het CBS Urban Data Center regio Groningen heeft op verzoek van de gemeente Groningen onderzoek uitgevoerd naar de schooladviezen van leerlingen in groep 8 van de basisschool. Bekostigd door de gemeente Groningen.