Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:schooladvies
8 resultaten voor keyword:schooladvies

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers

Meer jongeren geslaagd en minder aan de alcohol in 2020

Hoe ging het met jeugd tijdens corona? Meer scholieren gingen over, bijna alle eindexamenkandidaten slaagden. Het aantal jongeren met jeugdzorg verminderde, het aantal meldingen van...

Artikelen

Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs

Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen in het basisonderwijs van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs

Publicaties

De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen

De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen die de eindtoets maakten. Tussen jongens en meisjes was niet veel verschil te zien Naar migratieachtergrond en sociaaleconomische...

Publicaties

Schooladviezen

Tabellen over de onderwijspositie in leerjaar 3 (2018/`19) vergeleken met het definitieve schooladvies in groep 8 (2015/`16)

Cijfers

Peergroup effecten op leerprestaties

Onderzoek naar het effect van de klassensamenstelling op de basisschool op leerprestaties op de basis- en middelbare school.

Cijfers

Schooladviezen Groningen, 2014/2015 – 2018/2019

School- en toetsadviezen leerlingen in groep 8 met als woongemeente Groningen voor de schooljaren 2014/2015 - 2018/2019

Cijfers