AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-’20

Deze tabel bevat cijfers over uitstroom, van verschillende populaties als gevolg van geselecteerde banen, van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal als aandeel van het totaal aantal werknemers naar branche en leeftijdscategorie in de periode 2017 tot en met het eerste kwartaal 2020.
De cijfers in deze tabellen worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar branche en het leeftijdscategorie. Aan iedere tabel ligt, als gevolg van verschillende baanselecties, een andere populatie ten grondslag. In 'Tabel 1' wordt er gekeken naar alle uitgestroomde werknemers uit zorg en welzijn smal. In 'Tabel 2' worden werknemers niet meegenomen in de populatie uitgestroomde werknemer uit zorg en welzijn smal indien de deeltijdfactor van de baan waaruit zij uitstroomden minder dan 0.25 bedroeg. in 'Tabel 3' worden werknemers niet meegenomen in de populatie uitgestroomde werknemer uit zorg en welzijn smal indien zij jonger dan 25 waren en baan de waaruit zij uitstroomden 31 dagen of minder heeft bestaan. In 'Tabel 4' worden de selecties uit 'Tabel 2' en 'Tabel 3' gelijktijdig toegepast.
De gepresenteerde aandelen zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal in de betreffende periode, leeftijdscategorie en branche. De totale populatie werknemers is eveneens geschoond conform de voor desbetreffende tabel geldende afbakeningen.

Deze tabellen zijn een update van de tabellen in het document 'AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2019'. De tabellen zijn aangevuld met cijfers over het eerste kwartaal 2020. Eerdere jaren zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van recentere bronnen.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.