Verkenning Bevolking 2050, achtergrondcijfers

Cijfers over 8 toekomstbeelden voor de Nederlandse bevolking in 2050 en de bevolkingsontwikkeling tot 2050, met uitsplitsing naar leeftijd, migratieachtergrond en geslacht. Achtergrondcijfers bij de publicatie Eindrapport Verkenning Bevolking 2050 (NIDI/CBS).
De publicatie bevat overzichtstabellen over geboorten, sterfgevallen en migratie tot 2050 en over de bevolkingsomvang en -samenstelling in 2050 voor de 8 toekomstvarianten van de Verkenning Bevolking 2050. Per toekomstvariant is er daarnaast een gedetailleerde tabel voor de bevolking in 2050 naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en generatie. Het onderzoek is uitgevoerd door het NIDI in samenwerking met het CBS, in opdracht van het ministerie van SZW.