Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking eerste lichting bezwaren.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld (zie Relevante links). Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen. In 2019 is het nieuwe beleid van kracht geworden. De onderwijsachterstandenbudgetten worden dan verdeeld op basis van de achterstandsscores op scholen op 1 oktober 2019.

De oorspronkelijk achterstandsscores zijn gepubliceerd op 6 februari 2020 (zie Relevante links). De nu gepubliceerde tabel geeft de achterstandsscores per school weer na verwerking van de eerste lichting bezwaren.