Multiproblematiek van particuliere huishoudens 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) wil de aanpak van multiproblematiek rond gezinnen (MPG) verbeteren. Daartoe heeft het ministerie het initiatief genomen om interdepartementaal een systeemanalyse uit te voeren rondom multiprobleemgezinnen. TNO heeft deze systeemanalyse uitgevoerd met behulp van de MARVEL-methode.

Ten behoeve van een kwantitatieve onderbouwing van dit MARVEL-model heeft het CBS een aanvulling gedaan op het onderzoek Multiproblematiek van particuliere huishoudens in Nederland. De aanvulling betreft een uitbreiding van tabel 3 van het eerdere onderzoek. In de tabel zijn alle combinaties van verschillende signalen van mogelijke problematiek weergegeven. Over dit eerdere onderzoek is in december 2019 en april 2020 gepubliceerd door het CBS.

Bekostigd door: ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)