AZW-smal: Uitstroom werknemers 55 en ouder naar branche, 2017-2018

Deze tabel bevat cijfers over de kenmerken van mobiliteit van uitgestroomde werknemers van 55 jaar en ouder in de periode 2017-2018.

De cijfers in deze tabellen worden gepresenteerd per jaar en kwartaal en worden gesplitst naar branche en het kenmerk van de mobiliteit. Tevens wordt de totale uitstroom van werknemers van 55 jaar en ouder getoond. De cijfers hebben betrekking op zorg en welzijn smal, dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Deze tabel is een verbijzondering van de AZW StatLine tabel ‘Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), kenmerken mobiliteit’. In deze tabel zijn er, naast een selectie op leeftijd, tevens aparte categorieën voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bijstands-/werkloosheidsuitkeringen gemaakt.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.