Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019

De tabellenset met de bijbehorende infographics geeft de gemeente Almelo inzicht in het aantal en het type mensen dat in de jaren 2016, 2017 en 2018 van buiten de gemeente in Almelo is komen wonen en in welke soort woning deze mensen zijn komen wonen.

Ook wordt voor dezelfde periode inzicht gegeven in het aantal mensen dat Almelo heeft verlaten en naar andere gemeenten is verhuisd, uitgesplitst naar soort woning die zij verlaten hebben. Tot slot wordt voor peilmoment 1 januari 2019 inzicht gegeven in de mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen in vergelijking met een aantal vergelijkbare gemeenten binnen Nederland.

Bekostigd door: gemeente Almelo.