Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018

Een tabel over personen uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.
Deze tabel toont voor zeventien (clusters van) gemeenten het aantal inwonende personen uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) ultimo september 2017 en ultimo september 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam. Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).