Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:Participatiewet
25 resultaten voor keyword:Participatiewet

Personen met een bijstandsuitkering, in- en uitstroom en saldo naar leeftijd en geboorteland

Het aantal personen dat in de bijstand is in- en uitgestroomd en het saldo hiervan.

Cijfers

Stromen in de sociale zekerheid 2010-2016

Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet.

Cijfers

Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen

In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden opnieuw gestegen, vooral onder jongeren en ouderen

Artikelen

Personen met een bijstandsuitkering naar geboorteland

Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd en het percentage personen met bijstand.

Cijfers

Samenloop werk en bijstand

De relatie tussen bijstand en werk.

Cijfers

Aantal personen met bijstand verder gestegen, in alle leeftijdsgroepen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar met 9 duizend toegenomen tot 443 duizend. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen.

Artikelen

Belemmerd bij het verkrijgen van werk

De mate waarin niet-werkenden door ziekte een belemmering ervaren bij het verkrijgen van werk, beschreven naar persoonskenmerken en binding met de arbeidsmarkt.

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2021

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2021.

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2022

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2022.

Publicaties

Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen

Het aantal vorderingen wegens schending inlichtingenplicht en boetevorderingen in 2016.

Cijfers

Personen met een bijstandsuitkering, instroom naar leeftijd en geboorteland

Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd.

Cijfers

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2018.

Cijfers

Stromen in de sociale zekerheid, 2010-2015

Cijfers over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2015.

Cijfers

Uitstroom uit de langdurige bijstand

Maatwerktabel over langdurige bijstandsontvangers eind 2018 en uitstroom naar werk eind 2019, met en zonder loonkostensubsidie in 2019.

Cijfers

Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018

De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar...

Cijfers

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Ruim 1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 1e halfjaar

Ruim 1 miljoen mensen gebruikten een Wmo-maatwerkvoorziening in het eerste halfjaar van 2019. Twee derde maakte gebruik van hulpmiddelen en diensten als een rolstoel, een woningaanpassing of een...

Artikelen

Bijstand vooral onder jongeren en 45-plussers toegenomen

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar ervoor. Vooral jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de...

Artikelen

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2020.

Publicaties

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019

Cijfers

Rapportage Bijzondere bijstand 2015

Uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015

Cijfers

Aantal personen met een bijstandsuitkering

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Cijfers

Inkomen, arbeid, vermogen, en verhuistransities

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Cijfers

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2020.

Cijfers

Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020

Visualisatie over het Sociaal Domein in de gemeente Eersel.

Cijfers