Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

De maatwerktabellen bevatten cijfers over het gemiddelde uurloon van banen van werknemers, het aandeel banen met een loon minder dan 130% van het Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML), de maand met het hoogste arbeidsvolume en het aandeel banen van werknemers naar een nationaliteit van niet-westers land, inclusief Midden- en Oost-Europese landen. De tabellen zijn onderverdeeld naar bedrijfstak waartoe deze banen behoren, voor de jaren 2016 en 2018. Bij de tabellen over het uurloon en het aandeel WML is dit ook naar grootteklasse.
Opdrachtgever: Inspectie SZW.

Nb: Per abuis is in de oorspronkelijke publicatie bij het vaststellen van het aandeel banen met een loon minder dan 130% van het WML in verslagjaar 2016 (tabel1) gebruik gemaakt van de WML bedragen van 2018. Dit is in de inmiddels bijgewerkte tabellenset gecorrigeerd.