Bevolkingsprognose Caribisch Nederland, 2019-2050

© © Z.ePhotography
Deze publicatie bevat prognosecijfers over de bevolking van Caribisch Nederland voor de jaren 2019-2050. Het gaat om inwonertallen per jaar en bevolkingsstromen, uitgesplitst naar eiland.
De prognose beschrijft de verwachte toekomstige bevolkingsontwikkeling. De bevolkingsontwikkeling is onzeker omdat trends in de internationale migratie, sterfte en geboortecijfers kunnen veranderen. De prognose is bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.