Culturele diversiteit Politie Nederland 2018

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Culturele diversiteit bij werknemers van de politie, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, instroom, uitstroom en doorstroom, 2018
Het betreft een actualisering en uitbreiding van de in de pilot Barometer culturele diversiteit berekende cijfers over 2017. Bekostigd door: Politie Nederland.