Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3

Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.

Deze tabellen zijn een aanvulling op de tabellen aangaande persoonskenmerken en baankenmerken van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn zoals deze gepubliceerd zijn op azwstatline.cbs.nl.