Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019

Dashboard voor gemeenten over de sociale zekerheid, update maart 2019.

Het team Sociale Zekerheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een dashboard voor gemeenten ontwikkeld. In dit dashboard kan de eigen gemeente vergeleken worden met de cijfers van een andere gemeente voor alle bijstandsstatistieken: de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) en Bijstandsdebiteuren en – Fraudestatistiek (BDFS).

Dit dashboard, gepubliceerd in maart 2019, geeft op een interactieve manier inzicht in de meest recente cijfers op het gebied van sociale zekerheid op gemeenteniveau. Een nieuwe versie van het dashboard wordt elk kwartaal naar gemeenten verstuurd. Dit dashboard bevat gegevens tot en met het derde kwartaal van 2018 voor de BUS en BDFS en het vierde kwartaal van 2018 voor de SRG.