Regionaal Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat een lijst aan regionaal economische indicatoren (veelal op COROP-niveau).
Deze set is gemaakt in opdracht van het ministerie van EZK en maakt naast gegevens van het CBS, ook gebruik van gegevens van RVO.

Downloads