Pilot Barometer culturele diversiteit

Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.

Om de culturele diversiteit binnen organisaties in te kaart te brengen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om drie soorten data samen te stellen:

  • pilotwerkgevers: gegevens over de migratieachtergrond van werknemers van enkele pilotwerkgevers met toestemming van deze pilotwerkgevers;
  • benchmark: gegevens over de mate waarin vergelijkbare organisaties werknemers met een migratieachtergrond in dienst hebben;
  • arbeidsmarktaanbod: gegevens over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.