Pilot Barometer culturele diversiteit - aanbodzijde

Data over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.
Om de culturele diversiteit binnen organisaties in te kaart te brengen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere gevraagd om gegevens samen te stellen over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.