Pilot Barometer culturele diversiteit – benchmark

Benchmark data over culturele diversiteit van werknemers
Om de culturele diversiteit binnen organisaties in te kaart te brengen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere gevraagd om benchmark gegevens samen te stellen over de mate waarin organisaties werknemers met een migratieachtergrond in dienst hebben.