Emissie-intensiteit broeikasgassen Industrie

Dit rapport beschrijft de recente ontwikkelingen van de emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie en gaat daarnaast in op mogelijke verklaringen voor de relatief hoge emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie in vergelijking met Europa.
De relatie tussen economie en klimaat wordt vaak uitgedrukt als ‘emissie-intensiteit’. Dit is de uitstoot van broeikasgassen van een bedrijfstak gedeeld door de toegevoegde waarde van die bedrijfstak. De emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie verbetert de laatste jaren niet echt meer en de Nederlandse industrie stoot meer broeikasgassen uit per verdiende euro dan de meeste andere Europese landen. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het CBS aanvullende cijfers op een rij gezet over de emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie.