Gestarte banen van werknemers 2015

Deze tabellen bevatten informatie over het aantal gestarte banen van werknemers in 2015 waarvan nader wordt gekeken naar banen van werknemers met een inkomensvoorziening uit de Participatiewet. Ook wordt de arbeidsmarktpositie opnieuw vastgesteld na 6, 12 en 18 maanden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet onderzoek naar het belang van tijdelijk werk voor het vinden van werk vanuit de Participatiewet. Door de arbeidsmarktstromen vast te stellen voor alle gestarte banen en deze te vergelijken met de kenmerken van mensen met een inkomensvoorziening vanuit de Participatiewet wil het ministerie van SZW meer inzicht verkrijgen.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads