Betaalde uren per week, medisch specialisten, 2015-2016

Tabellen over betaalde uren per week voor medisch specialisten in loondienst.
Tabellen met het gemiddeld aantal betaalde uren per week voor eind 2015 en eind 2016 van artsen in loondienst, per medisch specialisme, per branche. Over 2016 zijn ook de contracturen opgenomen. Opdrachtgever: Capaciteitsorgaan.