Medisch geschoolden naar woonregio 2011 en 2016

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.

De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar woonplaats van de medisch geschoolden ingedeeld naar provincie, en voor verslagjaar 2016 ook naar arbeidsregio. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

Opdrachtgever: Nivel