AZW-smal: Werkgelegenheid met en zonder seizoenscorrectie, 2010-2018

Aantal banen, arbeidsvolume en werknemers in de gezondheids- en zorgsector per kwartaal, 2010-2e kwartaal 2018
De gezondheids- en welzijnszorg is definieert als de sbi's die vallen onder 86, 87 en 88.
De volgende sbi's zijn hierbij echter niet geselecteerd:
- 8891 (Kinderopvang en peuterspeelzaal)
- 88999 (overig) die niet onder de CAO 0301 (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening)