Achterstandsscores gemeenten - voorlopig 2016/2017

Tabellen die inzicht geven in de geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Bij de uitvoering van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld. Het CBS berekent met de indicator de onderwijsscores voor alle 2,5 tot en met 3-jarigen en basisschoolleerlingen in Nederland en telt deze op tot achterstandsscores per gemeente met een door OCW bepaalde formule. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand in gemeenten uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten verdeelt.

Deze tabel bevat de achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017, volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Inmiddels zijn definitieve cijfers beschikbaar. Deze vindt u hier.