Aantal banen bij grote zorginstellingen

Deze tabel bevat informatie over het aantal banen van grote zorginstellingen op basis van zowel zorgconcerns als op basis van bedrijfseenheden in de SBI 86 ‘Gezondheidszorg’ en 87 ‘Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting’.
Er was vraag naar het gemiddelde aantal werknemers van bedrijven met meer dan 250 respectievelijk 500 werkzame personen van de bedrijfstakken SBI 86 resp. 87. De cijfers zijn gemaakt voor aantallen banen en op basis van ondernemingengroepen (concerns) en bedrijfseenheden in de betreffende SBI’s.
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).