Uitstroom naar pensioen, 2001-2017

Deze tabellen bevatten cijfers over het aandeel personen dat met pensioen is gegaan ten opzichte van de totale groep personen die aan het begin van de verslagperiode arbeid als voornaamste inkomensbron hadden.
Deze tabellenset beschrijft personen van 55 jaar of ouder met arbeid als voornaamste inkomensbron die een jaar later met pensioen zijn gegaan (november-november). De cijfers zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De tabellen bevatten ook cijfers over in welke bedrijfstakken de personen werkzaam waren voor ze met pensioen gingen en of ze in deeltijd werkten of niet.