Duur meest recente verzuimgeval werknemers, 2014-2017

De duur van het meest recente ziekteverzuimgeval van werknemers van 15 tot 75 jaar naar bedrijfstak, 2014-2017
De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Opdrachtgever: Menzis.