Werknemers in Nederland, 2016

Deze dataset bevat alle werknemers in Nederland in 2016, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, arbeidsrelatie, sector, jaarloon en verzekerde duur.
Het betreft een geaggregeerde dataset waarbij iedere werknemer slechts 1 keer kan voorkomen in een bepaalde categorie. Per categorie is ook de gemiddelde leeftijd en het gemiddelde jaarloon weergegeven.
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads