Elektrische personenauto's van particulieren

Maatwerkopdracht PBL in kaart brengen van elektrische auto’s van particulieren.
Vanuit PBL is er behoefte aan een accuraat overzicht van het aantal elektrische auto’s in particulier bezit in Nederland. Op basis van de registratie in de RDW kan er eenvoudig een onderscheid gemaakt worden in elektrische auto’s van natuurlijke en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn echter niet alleen particulieren, maar ook bijvoorbeeld eenmanszaken en VOF’s. In dit onderzoek zullen de natuurlijke personen door koppeling aan diverse bronnen gesplitst worden in particulieren en bedrijven. Met elektrische auto’s worden stekkerauto’s bedoeld. Dit zijn de plug-in hybrides (PHEV’s) en de volledig elektrische auto’s (FEV’s).