Zoekresultaten

62 resultaten voor keyword:autobezit
62 resultaten voor keyword:autobezit

Pagina 1 van 3

Uitgaven aan vervoer en wonen, 2015, 2018 en 2020

In deze tabellenset zijn uit de uitgaven aan wonen en vervoer en het aandeel hiervan in het betaalbudget uitgesplitst naar huishoudenstype, inkomensgroep, stedelijkheid en autobezit.

Cijfers

Tweedehands personenauto's en SEPP-subsidie naar huishoudinkomen, 2020-2023

De tabellenset bevat cijfers over het aantal nieuwe en tweedehands auto’s per inkomensgroep per 1-1-2023. De tweedehands auto’s zijn uitgesplitst naar brandstofsoort, leeftijd voertuig en...

Cijfers

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)

Cijfers

Bijna 11,7 miljoen mensen hebben autorijbewijs

Begin 2024 bezaten bijna 11,7 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs. Dat is 9 procent meer dan tien jaar eerder. Er waren vooral meer 65-plussers met een rijbewijs.

Artikelen

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Cijfers

Vooral huishoudens met hoog inkomen hebben een stekkerauto

Begin 2023 waren er ruim 511 duizend stekkerauto’s (volledig elektrische personenauto’s en plug-in hybride personenauto’s) in Nederland. Dat is 3,7 keer zoveel als begin 2019. Bijna de helft van de...

Artikelen

Wie rijdt er elektrisch?

Hoeveel oplaadbare personenauto’s zijn er in Nederland? Wat kenmerkt de zakelijke en particuliere eigenaren van de stekkerauto’s? Om deze vragen te beantwoorden zijn bestanden met geanonimiseerde...

Publicaties

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen brandstof uitgebreid en leeftijd voertuig

Cijfers

Autorijbewijsbezit jongeren nog niet op niveau van voor corona

Op 1 januari 2023 hadden ruim 11,5 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs, 0,7 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Personenauto's en motoren per 1000 inwoners, soort bedrijfsvoertuigen (trekkers, bussen, vrachtauto's, aanhangers en opleggers), provincie

Cijfers

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar

Cijfers

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari, 2000-2022

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers, autobussen, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen, leeftijdsklassen voertuigen.

Cijfers

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen brandstof uitgebreid en leeftijd voertuig

Cijfers

Groei aantal stekkerauto’s zet door

Nederland telde begin 2021 bijna 8,8 miljoen personenauto’s, ruim een procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan

In 2020 gaf 78 procent van de Nederlandse automobilisten van 18 jaar of ouder aan de auto weleens bewust te laten staan.

Artikelen

Opnieuw record personenautokilometers in 2019

Nederlandse personenauto’s legden in 2019 opnieuw een record aantal kilometers af: ruim 122,5 miljard.

Artikelen

Autopark groeit sterker dan bevolking

Nederland telde begin 2020 bijna 8,7 miljoen personenauto’s. Daarmee groeit het aantal auto’s sterker dan de bevolking van 18 jaar en ouder.

Artikelen

De groei van het Nederlandse personenautopark

Ontwikkeling personenautopark Nederland 1927-2019.

Artikelen

De groei van het Nederlandse personenautopark

De groei van het Nederlandse personenautopark.

Publicaties

Wie doet de auto weg?

Het aantal personenauto’s in ons land groeit elk jaar. Toch zijn er elk jaar ook mensen die hun auto wegdoen. Wat zijn de (persoons)kenmerken van deze groep? En hoe verschillen zij van Nederlanders...

Artikelen

Wie doet de auto weg?

In 2017 deden 302 duizend personen de auto weg, vaak bij verhuizing of bij verandering van de huishoudenssamenstelling

Artikelen

Ruim kwart huishoudens heeft geen motorvoertuig

In 2,1 miljoen huishoudens (27 procent) in Nederland was in 2016 geen (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelauto aanwezig

Artikelen

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren

Artikelen

Twee derde geslaagde rijbewijskandidaten jonger dan 21

Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald.

Artikelen