Bedrijfsopvolging land- en tuinbouw, 2016

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.
In deze maatwerktabel is te lezen hoeveel familiebedrijven in de land- en tuinbouwbouwsector in 2016 een opvolger hadden naar bedrijfstype en provincie.