Regionaal Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat een lijst aan regionaal economische indicatoren (veelal op COROP niveau).
De set is gemaakt in opdracht van het ministerie van EZ en het pilotlab regionaal economische kengetallen en maakt naast CBS gegevens ook gebruik van gegevens van RVO.

Downloads

Bronnen