Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2012-2016

Uitzicht op de Amsterdamse Rivierenbuurt vanuit de Mondriaantoren.
© Hollandse Hoogte / Bas de Meijer
WOZ-waarde woningvoorraad en woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, COROP en gemeente, 2012 t/m 2016
Maatwerkbestanden (CSV) op landelijk, provincie-, COROP- en gemeenteniveau over:
- WOZ-waarde van de woningvoorraad naar eigendom in 2012, 2014 en 2016.
- Woningvoorraadmutaties naar eigendom in 2014 en 2015.
- Eigendomsstatusontwikkeling in 2014 en 2015.
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.