Naftakraker 4 van chemieconcern Sabic op het Chemelotcomplex.

Compositie analyse van de Limburgse economie

5-10-2017 12:11
Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.
Op verzoek van de Provincie Limburg hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO een compositie-analyse uitgevoerd van de Limburgse economie. Er wordt een integraal beeld geschetst van de economische ontwikkeling, de regionale economische structuur en specialisatie en van innovatie-inspanningen en -prestaties van bedrijven. Dit gebeurt in de context van het speerpuntenbeleid van de provincie, waarin specifiek aandacht is voor de rol van vier campussen in het economische- en innovatieproces. CBS en TNO hebben hiervoor de handen ineengeslagen om op elkaars krachten te bouwen. Opdrachtgever: Provincie Limburg.

Relevante links