Type personen naar regio’s, 2016

Cijfers over uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners vervoerregio's, 2016
Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners in de vervoerregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den haag in 2016. Opdrachtgever: ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Downloads